Header image  
Bedrijfs Economisch Advies Kantoor
06 47 25 40 82
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 
 
 
VERLAGEN VPB-TARIEF EN AANPAKKEN BELASTINGONTWIJKING

De staatssecretaris heeft in een brief de toekomstvisie van het kabinet op het fiscale vestigingsklimaat uiteengezet. De vestigingsplaatskeuze van bedrijven wordt bepaald door een breed palet aan vestigingsvoorwaarden, waaronder bereikbaarheid, opleidingsniveau, leefklimaat en betrouwbaarheid van de overheid. Met een toekomst waarin vestiging onherroepelijk minder gedreven is door mogelijkheden voor fiscale planning, zetten andere aantrekkelijke vestigingslanden in op lagere tarieven. Veel Europese landen hebben inmiddels een Vpb-tarief dat net zo hoog of lager is dan in Nederland. De fiscale vestigingsconcurrentie verschuift van grondslag naar tarief. Er is een gelijktijdige beweging op twee fronten: (1) de proactieve aanpak van belastingontwijking krachtig voortzetten  en anderzijds (2) in de komende jaren te werken aan een verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting tot een voldoende concurrerend niveau met andere landen in Europa.

FISCAAL LOON

Ieder jaar besteedt de Belastingdienst extra aandacht aan een thema bij de behandeling van de aangifte. Dit jaar is dat het ingevulde loon.

Uit steekproeven is gebleken dat er fouten worden gemaakt door het verkeerd of niet invullen van loon. In de meeste gevallen is er sprake van slordigheid of onwetendheid. Tip: Laat uw aangifte verzorgen door Kleijssen Beak.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

BELASTING EN AANGIFTE
Op tijd reageren op aanslagen van de belastingdienst kan u boetes en rente besparen.

CHECKLIST STARTENDE ONDERNEMING

PUBLICATIEPLICHT

TEVREDEN CLIENTEN
De heer J.H.K. (Leiden), vermogensbeheerder: "Ondanks dat ik de financiel sector werkzaam ben, laat ik mijn aangifte liever door een expert doen".

De heer P. van Limbeek: "Als startende ondernemer kan ik tips en handvatten voor mijn administratie goed gebruiken".