Header image  
Bedrijfs Economisch Advies Kantoor
06 47 25 40 82
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 
 
 
ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN

Kleijssen Beak onderscheidt zich op 4 punten bij het jaarrekening- en advieswerk.

  • Kleijssen Beak neemt de rust en de tijd voor goed advies.

Bij Kleijssen Beak draait het niet enkel en alleen om declarabele uren.

  • Financieel risicoavers, maar niet bang aanvaardbare risico's te nemen.

Een op de jaarrekening getrokken conclusie is bedoeld om een oordeel te vormen over de toekomstige gang van zaken. Hieraan is altijd risico verbonden. Het niet geven van advies zou  een tekortkoming vormen in het advies.

  • Branchekennis.

Het analyseren van de bedrijfsomgeving is voor een onderneming even belangrijk  als de interne sterkte- zwakte analyse. Kansen en bedreigingen worden gevormd door de collega ondernemers.

  • Empathisch.

Kleijssen Beak kijkt niet koud en kil naar de cijfers maar neemt ook de weerslag van de financiële rapportage op de ondernemer in ogenschouw.

 

 
 
 
 
 

OP TIJD DE SUPPLETIE
Op tijd u aangifte doen scheelt u geld.

TEVREDEN CLIENTEN
De heer J.H.K. (Leiden), vermogensbeheerder: "Ondanks dat ik de financiel sector werkzaam ben, laat ik mijn aangifte liever door een expert doen".

 De heer M. v.d. M (Delft), inkoopmanager: "Door mijn drukke werkzaam heb ik geen tijd voor mijn aangifte. Deze laat ik door de heer Kleijssen doen, dan weet ik dat het goed gebeurt".