Header image  
Bedrijfs Economisch Advies Kantoor
06 47 25 40 82
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 
 
 
DIENSTEN

Adviesdiensten: Kleijssen Beak kan u aangeven hoe u met een bedrijfseconomische blik naar uw operationele bedrijfsactiviteiten kunt kijken. Wenst u zich te laten beoordelen of u op de goede weg zit of stelt u zichzelf nieuwe strategische doelen?. Met de combinatie van kennis van ondernemingen en financieringsconstructies is Kleijssen Beak in staat om u daarbij goede coaching te bieden.

Administratieve diensten: ·Wegwerken achterstand administraties; ·Verzorgen van uw administratie; ·Controle van uw administratie als u liever zelf boekt. Rapportage diensten: ·Opstellen kwartaal- en halfjaarrapportage; ·Opstellen jaarrekening, inclusief analyses en kengetallen; ·Opstellen publicatiestukken ten behoeve van de Kamer van Koophandel.

Fiscale diensten: ·Berekenen en elektronisch inzenden BTW aangifte; ·Berekenen en elektronisch inzenden loonheffing; ·Verzorgen aangifte inkomstenbelasting (winst); ·Verzorgen aangifte vennootschapsbelasting.

 

 

 

 
 
 
 
 

BELASTING EN AANGIFTE
Op tijd reageren op aanslagen en mededelingen van de fiscus kan u boetes en rente besparen.

 

TEVREDEN CLIENTEN
De heer J.H.K. (Leiden), vermogensbeheerder: "Ondanks dat ik de financiële sector werkzaam ben, laat ik mijn aangifte liever door een expert doen".

 De heer M. v.d. M (Delft), inkoopmanager: "Door mijn drukke werkzaam heb ik geen tijd voor mijn aangifte. Deze laat ik door de heer Kleijssen doen, dan weet ik dat het goed gebeurt".