Header image  
Bedrijfs Economisch Advies Kantoor
06 47 25 40 82
 

  

Follow KleijssenBeak on Twitter 
 
 
 
 
 
 
WELKOM

Kleijssen Beak is een administratie- en belastingaangiftekantoor gevestigd te Almelo. Na een ruime ervaring in de accountancy te hebben opgedaan, bestaat de ervaring dat ondernemers behoefte hebben aan één aanspreekpunt of begeleider die objectief en integraal advies geeft.

Kleijssen Beak staat garant voor persoonlijke betrokkenheid. Staat u voor keuzes op financieel, bedrijfseconomisch en bedrijfskundig vlak?. Na een beoordeling van de boekhouding wordt een kritische blik geworpen op de administratieve organisatie en een bedrijfsrapportage gemaakt. Daarbij wordt de inhoud getoetst aan de externe verslaggeving eisen. Bij deze analyse wordt u begeleid en objectief geadviseerd. Kleijssen Beak is een full-service administratiekantoor waar u, naast administratie en belastingzaken, ook terecht kunt met uw vragen over administratieve organisatie, financieringen, subsidies, ondernemingsplannen en strategische beleidsplannen.

De dienstverlening is toegespitst op de wensen van iedere individuele cliënt. Kleijssen Beak hecht veel aan een open, persoonlijk contact en is betrokken bij u en uw bedrijf. Daarom kunt u erop rekenen dat Kleijssen Beak een paar keer per jaar tijd inruimt om met u het verloop van de werkzaamheden en de gemaakte afspraken te evalueren. Het doel van deze gesprekken: een op maat gesneden persoonlijke dienstverlening en optimale inzicht in uw bedrijfsvoering.

Cijfers en gegevens worden informatie als Kleijssen Beak ze heeft gezien.

 

 

 

 
 
 
 
 

ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN

CHECKLIST STARTENDE ONDERNEMING

ACTUEEL EN AANDACHTSPUNTEN FISCUS

TEVREDEN CLIENTEN
De heer M. Mollink (DGA): "Als directeur laat ik mijn administratie en aangiften door Kleijssen Beak doen, vakkundig en discreet ".

De heer H. Zwartveld: "Door mijn bedrijfsdrukte schiet de administratie erbij in. De boekhouding laat ik door Kleijssen Beak doen, dan weet ik dat het goed gebeurt".